Historie školy

Motto:

"Lidé zaznamenali události současné již za nejstarších dob, aby o sobě zprávu zanechali potomkům. Ve školství je nutno nejen z úředního nařízení, ale i z potřeby, aby ponenáhlý vývoj školy jako v obraze byl zachován, ale též aby z ostatních událostí místních uchovalo se, přes co by jinak převalila se ve shonu o život vlna zapomenutí..." František Otruba, ředitel dívčí školy v Lysé nad Labem v úvodu Pamětnice - školní kroniky z roku 1906

 

Bedřich Hrozný
6.5.1879 - 12.12.1952

PhDr. Bedřich Hrozný

Profesor PhDr. BEDŘICH HROZNÝ, bývalý rektor Karlovy university v Praze, řádný profesor klínopisného bádání a dějin starého Orientu, narodil se dne 6. května 1879 v Lysé n. L. jako syn evangelického faráře Václava Hrozného. Na základě klínopisných nápisů rozluštil chetitštinu a určil její příbuznost k indoevropským jazykům. Ve 20. letech 20. století vedl dvě archeologické expedice do Syrie a Turecka, kde objevil archiv asyrských kappadockých tabulek. POLABSKÉ MUZEUM - MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO LYSÁ NAD LABEM

 

Historie školy

Kronikářské záznamy připomínají první školu v Lysé nad Labem již kolem roku 1255, tehdy se jednalo o školu farní. V roce 1742 zakoupil majitel lyského panství hrabě František Karel Rudolf Sweerts - Špork domek sousedící se školou (tzv. Rieglův dům), obě budovy nechal zbořit a na jejich místě byla vystavěna jednopatrová školní budova. Dokončena byla v roce 1745. V roce 1845 při oslavách 100. výročí postavení školní budovy byla nad hlavním vchodem umístěna mramorová deska s nápisem: "Jako ozdoba zlatá moudrému jest učení"
Historická budova školy

Nová budova školy byla přistavěna v roce 1880. Protože záhy nestačila kapacitně, byla v roce 1895 stará budova z roku 1745 stržena a dostavěna stávající hlavní budova nákladem 90.000 K. V roce 1936 byla v lokalitě Na Písku postavena nová budova měšťanské a obecné školy chlapecké, která získala čestný název Masarykova škola.

 

Dne 13.9.2011 oslavila Masarykova škola (dnešní I. stupeň) 75 let ode dne oficiálního otevření. Podrobné informace o vzniku a historii školy najdete v almanachu.

Přiložené soubory ke stažení