Akce školy


Tvoření z vlny - 1.A

Tvoření z vlny - 1.A

V hodinách pracovních činností jsme v zimním období tvořili bambule a malé panáčky. Vytvořit si bambuli nebylo vůbec těžké. Na dvě papírová kolečka děti namotaly vlnu, pak paní asistentka nebo paní učitelka rozstříhaly okraje vlny, zavázaly a bambule byla na světě. Tvoření malého panáčka z drátků a vlny byla také kreativní. Nejdříve si děti udělaly konstrukci těla z drátků, pak omotávaly hlavu a tělíčko vlnou. Děti dotvořily vlasy z vlny, obličejovou část z korálků připevnila paní učitelka tavicí pistolí a panáček byl hotový. Důležité je, že děti měly radost z tvoření. 

Roboti v 1.A

Roboti v 1.A

S našimi žáčky jsme si hráli na roboty a vymýšleli ve skupinách různé modely robotů. Nejdříve jsme si povídali o tom, k čemu jsou roboti pro člověka užiteční. Pohybovali se jako roboti v zadaných rychlostech 1-5 a zdravili se navzájem robotickou řečí. Děti si pak vytvořily skupinky, ve kterých nakreslily společného robota a domluvily se, k čemu je jejich robot užitečný. Na závěr každá skupina představila svého robota a prezentovala svou práci. Děti měly různorodé nápady pro využití svých robotů, jako například: vaření palačinek, úklid domácnosti, pomoc slepým lidem či uzdravení nemocných lidí. Všichni prvňáčci dostali za svou práci v týmu jedničku.

První vysvědčení

První vysvědčení

Naši prvňáčci dostali ve čtvrtek 28. 1. své první vysvědčení, atmosféra ve třídě byla slavnostní. Některé dívky měly krásné šaty a sukýnky, kluci zase sváteční košile. Rozdávat vysvědčení do třídy 1.A přišla paní ředitelka PaedDr. Irena Jarešová a paní zástupkyně PaedDr. Jana Jílková. Děti za vysvědčení a knihu Medovníček Medulka a Medulínek od Jana Lebedy přednesly dvě krátké básničky. :)