Výroční zprávy


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2022/2023

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, předkládám výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2022/2023.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, předkládám výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2021/2022.  

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, předkládám výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2020/2021.   Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 24. srpna 2021 a školskou radou schválena dne 25. srpna 2021. PaedDr. Irena Jarešová

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, předkládám výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2019/2020.  

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, předkládám výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2018/2019.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, předkládám výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2017/2018.