ŠKOLA A JÁ - dotazníkové šetření 2024

Publikováno: 8. 3. 2024 Autor(ka): Irena Jarešová

Škola ve školním roce 2023/2024 opětovně využívá evaluačního nástroje KALIBRO pro evaluaci klimatu školy - dotazníkové šetření ŠKOLA A JÁ 2024 se zabývá tím, jak školu vnímají žáci, jejich rodiče, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci a vedení školy. Šetření je organizačně i časově nenáročné, z hlediska respondentů plně anonymní, a probíhá on-line.  

V letošním školním roce proběhne dotazníkového šetření ŠKOLA A JÁ 2024 ve dvou fázích -

A) 13. 02. - 25. 02. 2024 - online dotazníky pro pedagogické a nepedagogické pracovníky školy

B) 28. 03. - 08. 04. 2024 - online dotazníky pro žáky a jejich rodiče - tento avizovaný termín je z organizačních důvodů změněn na termín 29. 04. -  12. 05. 2024 - děkujeme Vám za pochopení

 

A) První fáze, která již byla realizována a níže je předkládána evaluační zpráva, se zúčastnilo 34 učitelů, 14 asistentů pedagoga a 9 nepedagogických zaměstnanců školy.

Dílčí evaluační zpráva Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření Škola a já vznikla na základě žádosti vedení školy s cílem shrnout základní výsledky školy v projektu Kalibro ve školním roce 2023/2024 a porovnat je s výsledky za školní rok 2021/2022 a 2022/2023. Cílem bylo též doporučit, na jaké oblasti se při jejich využití soustředit.

Evaluační zpráva - Zpráva o výsledcích dotazníkového šetření Škola a já - 2023/2024 včetně srovnání s 2021/2022 a 2022/2023 (PDF)

 

B) Druhá fáze bude realizována v období 29. 04. - 12. 05. 2024, o čemž budou žáci a rodiče informováni prostřednictvím interního informačního systému Bakaláři.