Informační memorandum

Publikováno: 28. 9. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Škola má za povinnost podle zákona o zpracování osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny, např. na internetových stránkách.

Informační memorandum - kategorie zpracovávaných osobních údajů (PDF)