Oznámení o přijetí dětí do 1. ročníku 2023/2024 a o odkladech PŠD - administrativní zápis

Publikováno: 4. 5. 2023 Autor(ka): Irena Jarešová

č. j.: ZŠBH/JAR/387/2023

v Lysé nad Labem

tel.: 325 514 615

dne 4. 5. 2023

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2023/2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem u dětí s těmito registračními čísly:

ZSBH

55

2023

 

ZSBH

56

2023

 

ZSBH

57

2023

 

ZSBH

58

2023

 

ZSBH

59

2023

 

ZSBH

60

2023

 

ZSBH

61

2023

 

ZSBH

62

2023

 

ZSBH

63

2023

 

ZSBH

 

2023

 

ZSBH

 

2023

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy