Výsledky voleb do školské rady (volební období 2023 - 2026)

Publikováno: 15. 11. 2023 Autor(ka): Irena Jarešová

Aktuální informace:

Dne 27. 11. 2023 Usnesením č. 671 Rada města Lysá nad Labem jmenovala do školské rady paní Hanu Foltýnovou a pana Vladislava Šplíchala.

Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, proběhly dne 14. listopadu 2023 v prostorách obou budov školy (Masarykova škola, budova B. Hrozného) volby do školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem na volební období 2023 - 2026.

Voleni byli 2 zástupci z řad oprávněných osob a 2 z řad pedagogů. Za zřizovatele budou 2 členové jmenováni.

Na základě článku IV volebního řádu proběhly ve stanoveném termínu řádné volby zástupců z řad oprávněných osob i pedagogů. Za pedagogy bylo vhozeno 53 hlasovacích lístků (všechny platné), za zástupce oprávněných osob bylo vhozeno 62 hlasovacích lístků (všechny platné). Volby proběhly jako volby tajné, pomocí hlasovacích lístků, vhozením do připravených volebních uren. Technické zabezpečení (volební urny) zajistil Městský úřad Lysá nad Labem, odbor vnitřních věcí s pochopením vedoucí paní Mgr. Ludmily Procházkové, volební lístky připravil a vytiskl pan Vojtěch Šenkýř, seznamy žáků připravila paní Alice Rubešová.

Volby proběhly s následujícím výsledkem (celkem 115 hlasovacích lístků bylo platných):

  1. oprávněné osoby – pan Ing. Petr Netuka (11 hlasů), paní Markéta Roglová (5 hlasů), paní Mgr. Markéta Režová (10 hlasů), paní Mgr. Jitka Helmichová (26 hlasů), paní Jana Navrátilová (8 hlasů), pan Tomáš Derka (11 hlasů), paní Blanka Vopičková (6 hlasů), paní Jana Pivoňková (5 hlasů), paní Ing. Eva Svobodová, Ph.D. (18 hlasů)

V souladu s článkem IV se stali zástupci ve školské radě na období 2023 - 2026 z řad oprávněných osob:

1. paní Mgr. Jitka Helmichová a 2. paní Ing. Eva Svobodová, Ph.D.,

pan Mgr. Tomáš Derka je 1. náhradníkem (o pozici náhradníka rozhodl při rovnosti hlasů los), pan Ing. Petr Netuka je 2. náhradníkem, paní Mgr. Markéta Režová je 3. náhradníkem, paní Jana Navrátilová je 4. náhradníkem. Dalšími náhradníky by byli následující kandidáti dle počtu získaných hlasů (viz níže Konečné pořadí).

 

  1. pedagogové – pan Mgr. Petr Bäumelt (18 hlasů), paní Mgr. Věra Kindlová (19 hlasů), paní Mgr. Petra Kubalová (2 hlasy), pan Mgr. Jan Papáček (5 hlasů), paní Jana Pítová (24 hlasů), paní Mgr. Karolína Salačová (30 hlasů)

V souladu s článkem IV se stali zástupci ve školské radě na období 2023 - 2026 z řad pedagogů:

1. paní Mgr. Karolína Salačová a 2. paní Jana Pítová,

paní Mgr. Věra Kindlová je 1. náhradníkem, pan Mgr. Petr Bäumelt je 2. náhradníkem, pan Mgr. Jan Papáček je 3. náhradníkem, paní Mgr. Petra Kubalová je 4. náhradníkem.

 

Volby proběhly řádně, nebyly nikým a ničím narušeny. První zasedání školské rady svolá ředitelka školy osobními dopisy všem členům školské rady ve stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

 

 PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy                              Mgr. Petr Bäumelt, předseda přípravného výboru

 

 

Konečné pořadí

oprávněné osoby:

1) paní Mgr. Jitka Helmichová                          26 hlasů

2) paní Ing. Eva Svobodová, Ph.D.                    18 hlasů

3) pan Mgr. Tomáš Derka                                  11 hlasů

4) pan Ing. Petr Netuka                                       11 hlasů

5) paní Mgr. Markéta Režová                             10 hlasů

6) paní Jana Navrátilová                                    8 hlasů

7) paní Blanka Vopičková                                   6 hlasů

8) paní Markéta Roglová                                     5 hlasů

9) paní Jana Pivoňková                                       5 hlasů

(při rovnosti počtu hlasů rozhodl o pořadí los)

 

pedagogové:

1) paní Mgr. Karolína Salačová                         30 hlasů

2) paní Jana Pítová                                             24 hlasů

3) paní Mgr. Věra Kindlová                                 19 hlasů

4) pan Mgr. Petr Bäumelt                                   18 hlasů

5) pan Mgr. Jan Papáček                                     5 hlasů

6) paní Mgr. Petra Kubalová                                2 hlasy