Dokumenty školské rady


Výsledky voleb do školské rady

Na základě § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, proběhly dne 8. prosince 2020 volby do školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem na volební období 2020 - 2023. Vzhledem k platným mimořádným a krizovým opatřením v ČR (Covid-19) se volby konaly v prostorách před budovou TGM I. stupně školy (Školní nám. 1318), kde volili zákonní zástupci, a v kancelářích obou budov školy, kde volili pedagogičtí zaměstnanci školy. V průběhu voleb bylo dbáno na dodržení platných hygienických a epidemiologických opatření. Voleni byli 2 zástupci z řad oprávněných osob a 2 z řad pedagogů. Za zřizovatele budou 2 členové jmenováni.