Informace o ŠD

při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk

Školní družina je od 1. září 2006 umístěna na I. stupni v budově T. G. Masaryka, Školní nám. 1318. Povolená kapacita školní družiny od 1. 9. 2015 je 180 žáků, přednostně jsou vždy zapsáni žáci 1. a 2. tříd.


Úplata za školní družinu - školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci, pro školní rok 2021/2022 je stanovena úplata za zájmové vzdělávání ve výši 500 Kč/dítě/školní rok. Vzhledem k uzavření škol z důvodu mimořádných opatření MZd v průběhu školního roku 2020/2021 a „nespotřebované“ části úplaty ve výši, která je individuální u každého dítěte zapsaného v ŠD, vyrovná škola tento rozdíl při platbě úplaty za ŠD v září 2021, kdy bude od z. z. vybírána úplata na školní rok 2021/2022.   PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy