Informace o ŠD

při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk

Školní družina je od 1. září 2006 umístěna na I. stupni v budově T. G. Masaryka, Školní nám. 1318. Povolená kapacita školní družiny od 1. 9. 2015 je 180 žáků, přednostně jsou vždy zapsáni žáci 1. a 2. tříd.