Informace o ŠD

při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk

Školní družina je od 1. září 2006 umístěna na I. stupni v budově T. G. Masaryka, Školní nám. 1318. Povolená kapacita školní družiny od 1. 9. 2015 je 180 žáků, přednostně jsou vždy zapsáni žáci 1. a 2. tříd.


Informace pro zákonné zástupce – přihlášky do ŠD na školní rok 2020/2021 a úplata za ŠD

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k mimořádným opatřením MZ bylo upřednostněno podání přihlášky do školní družiny pro nový školní rok 2020/2021 bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Přihlášky mohou podávat zákonní zástupci žáků 1. – 5. ročníků, přičemž přijímáni budou přednostně žáci budoucích 1. – 3. ročníků. Nezáleží tedy na pořadí podané přihlášky. Vzhledem ke kapacitě ŠD (180 žáků) je však pravděpodobné, že bude vyhověno všem žádostem o přijetí do ŠD.