Informace o ŠD

při Základní škole Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk

Školní družina je od 1. září 2006 umístěna na I. stupni v budově T. G. Masaryka, Školní nám. 1318. Povolená kapacita školní družiny od 1. 9. 2015 je 180 žáků, přednostně jsou vždy zapsáni žáci 1. a 2. tříd.


Úplata za školní družinu - školní rok 2023/2024

Úplata za ŠD ve školním roce 2023/2024 ve výši 550,- Kč/dítě/školní rok je splatná nejpozději do 22. 9. v kalendářním roce; výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok; platba by měla být provedena přednostně bezhotovostním způsobem - převodem nebo složenkou na č. ú.: 0504273379/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení dítěte.   Andrea Grymová, vedoucí vychovatelka ŠD