Bezpečný internet


Netiketa

Netiketa (ze slova netiquette) a označuje slušné chování při internetové komunikaci. Často se stává, že své komunikační partnery znáte jen prostřednictvím počítače a vše ostatní kromě jména a profesního postavení - tedy vystupování, jednání - zůstává utajené. Užívání všech dostupných formálních zvyklostí se stává poměrně výstižnou odpovědí o vás, podobnou té, která dává informace o sečtělém člověku. Nebude na škodu, seznámit se s desaterem netikety, které vzniklo jako jednoduchá příručka dobrých mravů na počítači.

Test prověření znalostí - Bezpečný internet

Otestujte své znalosti týkající se internetu a především jeho bezpečného používání. Zde je pro vás připraveno deset otázek, po zodpovězení se objeví vyhodnocení. Otázky jsou uspořádány od nejjednodušších po nejsložitější, takže každý uživatel si přijde na své. Většinu odpovědí také najdete na našich webových stránkách. U každé otázky se nabízejí tři možnosti, z nichž pouze jedna je správná.