Přijímací řízení na SŠ


MŠMT - Opatření obecné povahy - Přijímací řízení pro cizince / Порядок прийому іноземців

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje opatřením obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1   úpravu podmínek pro přijímací řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 pro cizince / коригування умов порядку прийому на навчання до загальноосвітніх та вищих професійних навчальних закладів на 2023/2024 навчальний рік для іноземців podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.