Organizace školního roku


Informace k 1. fázi otevírání škol od 12. 4. 2021

Vážení rodiče a milí žáci, dne 7. 4. 2021 jsme od MŠMT obdrželi dokumenty k 1. fázi otevírání škol od 12. 4. 2021 - rotačně návrat žáků I. stupně základní školy, II. stupeň školy nadále vzdělávání distančním způsobem. Níže přikládáme dokumenty, ze kterých vycházíme při přípravě organizace provozu školy, a bližší informace k činnosti a provozu školy, které budou průběžně aktualizovány.

Informace k vydání mimořádného opatření MZd dne 22. 2. 2021

Vážení rodiče, v souvislosti s vydáním mimořádného opatření MZd (viz níže) vás žádáme o zajištění ochrany nosu a úst vašich dětí při docházení a pobytu ve škole chirurgickou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem, které splňují požadavky uvedené níže. Bohužel nestačí, aby žáci byli vybaveni látkovou rouškou. Tento požadavek na ochranu nosu a úst pro žáky naší školy je platný od 1. 3. 2021, jen v termínu 1. 3. - 7. 3. 2021 jsou jarní prázdniny a žáci nebudou docházet do školy. Děkujeme vám za pochopení a spolupráci. PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.  

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2020/2021 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.