Organizace školního roku


Aktuální informace - opatření "roušky" od 18. 9. 2020

V souladu s mimořádným opatřením MZd k nošení roušek platí od pátku 18. 9. 2020 povinnost nosit roušku ve všech prostorách školy, nově tedy i v učebnách během výuky - výjimka platí pouze pro žáky a pedagogické pracovníky I. stupně školy mimo společné prostory školy (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo i v jídelně, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách). Ředitelka školy však doporučuje zákonným zástupcům žáků I. stupně školy individuálně zvážit možnost nošení roušky v učebnách i u těchto žáků. PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

Informace ke změně v organizaci úvodních třídních schůzek

Vážení zákonní zástupci, z důvodu minimalizace rizika možného šíření nákazy se nebudou úvodní třídní schůzky konat v budově školy. Je v kompetenci každého třídního učitele, aby zvolil formu a termín pro konání těchto schůzek - vyčkejte prosím na informace od svých třídních učitelů. Děkujeme vám za pochopení situace. PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy  

Informace k zájmovým útvarům pro školní rok 2020/2021

Škola vždy v září předkládá zákonným zástupcům a žákům nabídku kroužků - dle projeveného zájmu jsou poté kroužky otevírány. V letošním školním roce 2020/2021 však bude nabídka a realizace kroužků přizpůsobena současné mimořádné situaci. Pokud vůbec budou některé kroužky školou realizovány, tak nejdříve od října 2020. O situaci ohledně kroužků budete průběžně informováni.

Organizace školního roku 2020/2021

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2020/2021 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.