Organizace školního roku


MŠMT - Režim návratu ze zahraničí - šk. rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 8. 7. 2021 bylo vydáno ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 9. 7. 2021 (ZDE). Toto ochranné opatření upravuje pravidla pro návrat zaměstnanců nebo také ... žáků ... ze zahraničí. ... Ochranné opatření obsahuje i další obecné povinnosti všech osob, které se navrací ze zahraničí.

Úplata za školní družinu - školní rok 2021/2022

Vážení zákonní zástupci, pro školní rok 2021/2022 je stanovena úplata za zájmové vzdělávání ve výši 500 Kč/dítě/školní rok. Vzhledem k uzavření škol z důvodu mimořádných opatření MZd v průběhu školního roku 2020/2021 a „nespotřebované“ části úplaty ve výši, která je individuální u každého dítěte zapsaného v ŠD, vyrovná škola tento rozdíl při platbě úplaty za ŠD v září 2021, kdy bude od z. z. vybírána úplata na školní rok 2021/2022.   PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy