Oznámení o přijetí dětí do 1. ročníku 2024/2025 a o odkladech PŠD

Publikováno: 24. 4. 2024 Autor(ka): Irena Jarešová

č. j.: ZŠBH/JAR/435/2024

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následovně:

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání od školního roku 2024/2025 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem u dětí s těmito registračními čísly:

ZSBH

01

2024

 

ZSBH

19

2024

 

ZSBH

36

2024

 

ZSBH

56

2024

ZSBH

02

2024

 

ZSBH

20

2024

 

ZSBH

38

2024

 

ZSBH

57

2024

ZSBH

03

2024

 

ZSBH

21

2024

 

ZSBH

39

2024

 

ZSBH

58

2024

ZSBH

04

2024

 

ZSBH

22

2024

 

ZSBH

40

2024

 

ZSBH

59

2024

ZSBH

05

2024

 

ZSBH

23

2024

 

ZSBH

41

2024

 

ZSBH

60

2024

ZSBH

06

2024

 

ZSBH

24

2024

 

ZSBH

42

2024

 

ZSBH

61

2024

ZSBH

07

2024

 

ZSBH

25

2024

 

ZSBH

43

2024

 

ZSBH

62

2024

ZSBH

08

2024

 

ZSBH

26

2024

 

ZSBH

44

2024

 

ZSBH

63

2024

ZSBH

09

2024

 

ZSBH

27

2024

 

ZSBH

47

2024

 

ZSBH

66

2024

ZSBH

10

2024

 

ZSBH

28

2024

 

ZSBH

48

2024

 

ZSBH

67

2024

ZSBH

11

2024

 

ZSBH

29

2024

 

ZSBH

49

2024

 

ZSBH

69

2024

ZSBH

12

2024

 

ZSBH

30

2024

 

ZSBH

50

2024

 

ZSBH

70

2024

ZSBH

13

2024

 

ZSBH

31

2024

 

ZSBH

51

2024

 

ZSBH

71

2024

ZSBH

15

2024

 

ZSBH

32

2024

 

ZSBH

52

2024

 

ZSBH

72

2024

ZSBH

16

2024

 

ZSBH

33

2024

 

ZSBH

53

2024

 

ZSBH

73

2024

ZSBH

17

2024

 

ZSBH

34

2024

 

ZSBH

54

2024

 

ZSBH

 

2024

ZSBH

18

2024

 

ZSBH

35

2024

 

ZSBH

55

2024

 

ZSBH

 

2024

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje.

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

Odklad povinné školní docházky

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk, Nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, takto:

registračnímu číslu

 

ZSBH

37

2024

odkládá

ZSBH

45

2024

odkládá

ZSBH

46

2024

odkládá

ZSBH

64

2024

odkládá

ZSBH

65

2024

odkládá

 

začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

 

Ředitelka školy v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (ŠZ), v platném znění, informuje o možnosti odkladu povinné školní docházky - písemná žádost zákonného zástupce musí být doložena doporučením odborného lékaře a školského poradenského zařízení.

Pokud bude podle ustanovení § 37 odst. 4 ŠZ o odkladu rozhodnuto, informuje ředitelka školy zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění  (= pravidelná denní docházka dítěte do mateřské školy / individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy / vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a ŠZ / vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a ŠZ) a doporučuje vzdělávání dítěte v přípravné třídě, nebo v posledním ročníku mateřské školy.

 

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy