Školička pro budoucí prvňáčky

Publikováno: 13. 3. 2024 Autor(ka): Irena Jarešová

Milé děti a vážení rodiče,

zveme vás - naše budoucí prvňáčky - do naší školy na "Školičku", která se bude konat 21. 5. a 28. 5. 2024 vždy od 16:00 hod.

 

Projekt „Školička“ je zaměřen na rozvíjení slovního, grafického a rytmického projevu našich budoucích prvňáčků.

Děti se budou seznamovat se svými spolužáky, s novým prostředím, hravou formou budou plnit samostatné úkoly a současně se také budou učit vzájemně mezi sebou spolupracovat.

Děti si jejich budoucí třídní učitelky vyzvednou před budovou I. stupně, Školní nám. 1318, v 16:00 hod a po ukončení Školičky (v 17:00 hod) je předají zpět zákonným zástupcům.

 

Program jednotlivých hodin:

 21. 5. 2024, 16:00 – 17:00 hod

- navazujeme kontakt, hrajeme si s kamarády

- orientujeme se ve škole

- vyjadřujeme se ve větách

- orientujeme se v prostoru

- rozvíjíme schopnosti vizuálního rozlišování

- hrajeme si s papírem

- získáváme dovednosti předcházející čtení a psaní

- adaptační hry

 

28. 5. 2024, 16:00 – 17:00 hod

- povzbuzujeme děti k naslouchání

- rozvíjíme slovní zásobu

- upevňujeme dovednosti ovládání tužky

- hrajeme si s písničkou

- rozvíjíme matematické dovednosti

- adaptační hry

 

Děti si s sebou vezmou: pastelky, nůžky, lepidlo, přezůvky a pití

 

Schůzka pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků 11. 6. 2024 od 17:00 hod

– informace o ŠD, ŠJ, pomůcky do 1. třídy apod.

 

Těšíme se na setkání a příjemnou spolupráci…