Dílčí výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2023/2024

Publikováno: 25. 6. 2024 Autor(ka): Irena Jarešová

V souladu se Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, předkládám dílčí výroční zprávu o činnosti základní školy za školní rok 2023/2024 - a to se zaznamenáním údajů a stavu k 25. 6. / 30. 6. 2024 z důvodu ukončení mé činnosti na pozici ředitelky školy k 31. 7. 2024.

Dílčí výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne 18. června 2024 a téhož dne předložena v digitální podobě školské radě a osobně předána zřizovateli na schůzce
v kanceláři starosty.

O zpracování této dílčí výroční zprávy byla také informována Mgr. Jitka Sedláčková -
k 1. 8. 2024 nově nastupující ředitelka školy.

 

Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci,

v současné době jsou ze strany vedení školy podnikány veškeré kroky
k bezproblémovému předání školy k 31. 7. 2024 nově nastupující ředitelce.

Od začátku června bylo a je řešeno zejména personální obsazení školy - pro nově nastupující ředitelku školy byly zpracovány a byly jí předány návrhy úvazků pedagogů včetně návrhů na třídnictví a zajištění výuky jednotlivých vyučovacích předmětů / zajištění činnosti asistentů pedagoga ve třídách / zajištění činnosti vychovatelek ve školní družině. Snažíme se podávat návrhy tak, aby byla pokud možno dodržena návaznost.

O organizaci nového školního roku vás již bude informovat nová ředitelka školy.

 

S přáním hezkých relaxačních prázdnin a v životě jen všeho dobrého

PaedDr. Irena Jarešová, ředitelka školy

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2023/2024 se stavem k 25. 6. / 30. 6. 2024 (PDF)

 

Přílohy k VZ:

Příloha č. 1    Výsledky vzdělávání žáků školy - škola (PDF) - bude zveřejněno až se stavem k 31. 8. 2024

Příloha č. 2    Výsledky vzdělávání žáků školy - ročníky (PDF) - bude zveřejněno až se stavem k 31. 8. 2024

Příloha č. 3    Výsledky KALIBRO - škola, žáci 5. ročníků (PDF)

Příloha č. 4    Výsledky KALIBRO - škola, žáci 9. ročníků (PDF)

Příloha č. 5   Projekt W4W - Obědy pro děti s PODPOROU MŠMT

Příloha č. 6   Národní plán obnovy, MŠMT – finanční prostředky školám – komponenta 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

Příloha č. 7    První vysvědčení v I.A a I.B

Příloha č. 8    II. stupeň - Vánoční jarmark

Příloha č. 9    II. stupeň - MILYKOČA - Kulinářská soutěž

Příloha č. 10   I. stupeň - PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Příloha č. 11   I. stupeň - Loučení s létem

Příloha č. 12   I. stupeň - MILYKOČA - Dopravní soutěž

Příloha č. 13   I. stupeň - MASOPUST

Příloha č. 14   II. stupeň - Legoland

Příloha č. 15   I. stupeň - Škola v přírodě – čtvrtek 16. 5. 2024

Příloha č. 16   TAJV - Sportovní den mládeže v Lysé nad Labem – 5. ročník

Příloha č. 17   I. stupeň - Škola v přírodě – čtvrtek 20. 6. 2024