Den Země

Publikováno: 10. 5. 2022 Autor(ka): Petra Kubalová

Byl to krásný den  a všem moc děkujeme.

Zase začíná být vše v pořádku.

Den Země

Den Země

 

Poeta by napsal: „Den začal hned ráno, počasí nám přálo a sluníčko se smálo."

 

V pátek 29. 4. 2022 se také naše škola zapojila do akce zvané Den Země. Jedná se o celosvětovou událost, která připomíná a propaguje ochranu životního prostředí. Poprvé došlo k takové připomínce v roce 1970.

Letos se zúčastnil celý druhý stupeň a 5.B. Hlavní organizátorkou byla paní učitelka Petra Kubalová. Každý z vyučujících se podílel na přípravě a ruce k dílu přiložili i deváťáci. Jednotlivé třídy měly nejprve za úkol výtvarně zobrazit zeměkouli. Někteří slibovali Zemi, jak se k ní budeme chovat. Kéž bychom to dodrželi.

Kolektivy začínaly společně ve svých třídách se svými učiteli a asistenty pedagoga s tím, že v jejich doprovodu přišli všichni postupně k Černým vratům. Zde začínala značená trasa. Žáci se rozdělili na čtyř až pětičlenné skupinky, které startovaly po čtyřech minutách. Před startem dostali soutěžící kartičku. Na tu bylo třeba zaznamenat odpovědi na úkoly, které je čekaly na závodním okruhu. Důležitá nebyla rychlost, ale spíše pečlivost, vědomosti a dovednosti našich žáků.

Na účastníky čekalo celkem sedm stanovišť. U nich je vítali deváťáci s vyučujícími a asistentkami pedagoga. Soutěžili všichni až na deváťáky, kteří byli na zmíněných stanovištích. Za své znalosti dostávali účastníci body. V cíli odevzdali kartičky s body a čekali na ostatní soupeře - kamarády.

A jaké úkoly čekaly na naše závodníky? Poznávali rostliny, stromy a živočichy. Dále se snažili vzpomenout si na základy první pomoci a popsat, co vědí o třídění odpadů. Snažili se uspět při určování světových stran a poznávání turistických značek. Hovořili o globálních problémech a Desateru EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).

 

Těšíme se na další ročník!

 

Ondřej Rašín