Kritéria školy pro přijetí dětí do 1. ročníku 2023/2024

Publikováno: 6. 3. 2023 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

společně se ZŠ JAK Lysá nad Labem a ZŠ TGM v Lysé nad Labem - Litoli žádáme zákonné zástupce, aby se registrovali a podávali žádosti do té školy, ve které chtějí, aby jejich dítě bylo přijato k základnímu vzdělávání. Celkem bude v základních školách otevřeno šest tříd 1. ročníku po 28 dětech ve třídě.

Při přijímání žádostí o přijetí nebude školou přihlíženo k pořadí přijatých žádostí.

Pokud na dané škole bude větší počet žádostí o přijetí, bude přihlédnuto k vyhlášce města o spádovosti a níže zveřejněným kritériím školy.

 

Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem dle vyhlášky č. 4/2011 o stanovení spádových obvodů základních škol města Lysá nad Labem

Škola bude naplňovat z reálných kapacitních důvodů nejvýše dvě třídy prvního ročníku.

Děti budou přijímány dle následujících kritérií:

  1. Děti s trvalým pobytem v katastru města Lysá nad Labem včetně Dvorců a Byšiček (tedy mimo katastru Litol), jejichž příjmení začíná písmenem A - L; děti s trvalým pobytem v některé z tzv. spádových obcí, tedy v Jiřicích, a to bez ohledu na příjmení.
  2. Děti s trvalým pobytem v katastru Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny M - Ž a mají na naší škole sourozence; děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení, které mají na naší škole sourozence.
  3. Děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem, jejichž příjmení začíná písmeny M - Ž; děti s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v katastru Litol, a to bez ohledu na příjmení.
  4. Děti s jinou trvalou adresou, které u nás mají sourozence.
  5. Děti s jinou trvalou adresou.

Ani jedno z dětí po odkladu povinné školní docházky na naší škole nemá dle zákona nárok na přednostní přijetí, zákonní zástupci musí žádost i ostatní dokumenty podat znovu a děti budou přijímány dle výše uvedených kritérií.