Místní kolo soutěže školního šachu 4. 11. 2021

Publikováno: 3. 11. 2021 Autor(ka): Irena Jarešová

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace podstoupí žáci Ag testování před konáním turnaje - sraz všech žáků šachistů je tedy v 07:30 hod u budovy TGM I. stupně. Po negativním výsledku testu žáci přejdou pod dohledem organizátora do tělocvičny v budově BH.

Místní kolo soutěže školního šachu 4. 11. 2021

Pořadatel:   ŠK JOLY Lysá nad Labem

Termín:   čtvrtek 4. 11. 2021 v 8:00 hod

Určeno pro školu:   ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem, I. stupeň 

Místo:   ZŠ B. Hrozného Lysá nad Labem, tělocvična, kapacita 30 žáků

Dozor:   dozor nad žáky zajišťuje vysílající škola dle aktuálních personálních možností

Rozhodčí:   Fajmon Herbert, Hodek Martin, Benešová Aneta

Presentace:   07:30 – 07:45 hod

Zahájení:   08:00 hod

Systém soutěže:   turnaj jednotlivců žáků I. stupně

Právo účasti:   startují jednotlivci školy, nominaci hráčů provede ředitel školy na návrh trenéra 25. 10. 2021

Tech. ustanovení:   turnaj jednotlivců „švýcarským systémem“ na 7 kol, tempo 15 min na partii pro hráče; partie není nutné zapisovat

Podmínky účasti:   písemný souhlas rodičů hráče s účastí a žádostí o uvolnění ze školy dne 04. 11. 2021

- zaslat e-mailem na adresu milos.havlena@gmail.com do 31. 10. 2021

Materiál:   ŠSČR zapůjčí dostatečné množství šachových souprav a hodin

Hodnocení:   první tři jednotlivci v kategorii obdrží diplom a věcnou cenu

Nejlepší žáci školy postupují do Regionálního kola soutěže žákovských družstev v šachu dne 16. 11. 2021 v DDM Nymburk. Ředitel školy rozhodne o nominaci vč. náhradníků.   

Výsledkovou listinu obdrží ředitel školy do druhého dne.

Předpokládané ukončení turnaje 13:00 hod.

 

Lysá nad Labem 21. 10. 2021                                                                       Miloš Havlena

 

Propozice soutěže (PDF)