MŠMT - Informace k digitalizaci podávání přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Publikováno: 9. 11. 2023 Autor(ka): Irena Jarešová

Vážení žáci a zákonní zástupci,

tímto pro Vás zveřejňujeme nám oficiálně předané informace k přijímacímu řízení na SŠ.

PaedDr. Irena Jarešová, ř. š.

 

MŠMT - Dopis ministra školství s aktuálními informacemi k digitalizaci podávání přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (PDF)

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovoluji si Vás oslovit tímto dopisem s aktuálními informacemi k digitalizaci podávání přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.
V současné době je legislativní proces v pokročilém stadiu schvalování. Novela školského zákona1 byla 26. října 2023 schválena poslanci, a to napříč politickým spektrem v rámci „prvního čtení“. Prováděcí vyhláška o přijímacím řízení byla do 31. října 2023 v mezirezortním připomínkovém řízení. V současné době vypořádáváme všechny došlé připomínky. Vše tedy směrujeme k tomu, aby v tomto školním roce proběhlo přijímací řízení již za pomoci nového elektronického systému, který připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Schválení legislativních změn předpokládáme v první polovině prosince 2023, účinnost je plánována na 1. ledna 2024.

Přestože legislativní proces není ještě ukončen, plně si uvědomujeme, že pro úspěšnou implementaci této zásadní změny je potřeba o změnách informovat a poskytnout potřebnou metodickou podporu. Víme, že tyto informace potřebujete a čekáte na ně. Základní principy a aspekty nového systému přijímacího řízení jsou uvedeny v samostatné příloze (viz PŘÍLOHA níže).

Je evidentní, že se bude jednat o zásadní změnu průběhu přijímacího řízení, a to jak pro školy, tak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce. Proto připravujeme kromě podpory pro Vás a Vaše kolegy i širokou informační kampaň, která bude spuštěna v průběhu listopadu. Počítáme s různými formami předávání důležitých informací všem aktérům. Půjde zejména o:
• kontaktní kampaň ve všech krajích / krajských městech,
• webináře, videa a tutoriály,
• profesionální helpdesk,
• metodické a informační materiály pro školy, uchazeče i zákonné zástupce.

Abyste vždy snadno našli potřebné informace na jednom místě, v nejbližších dnech spustíme webové stránky, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány. O jejich spuštění Vás budeme informovat.
Jsem přesvědčen, že všechno úsilí, které jsme i za spolupráce s řadou z Vás do nastavení nového systému vložili, bude úspěšné. Jde o jednu z nejzásadnějších změn za posledních 20 let, která nejen umožní větší komfort díky digitalizaci, ale otevírá další možnosti do budoucna, včetně zefektivnění celého přijímacího procesu. Proto bych Vás rád požádal o maximální součinnost a spolupráci mezi školami i o podporu žáků a jejich zákonných zástupců.

S pozdravem

doc. PhDr. Mikuláš Bek Ph.D.

 

PŘÍLOHA k Dopisu ministra - Informace k návrhu elektronizace přijímacího řízení na střední školy (PDF)

Výňatek z PŘÍLOHY: ...

Současně upozorňujeme, že ministerstvo již stanovilo termíny konání JPZ ve školním roce 2023/2024 [1] pro přijetí do prvního ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena v řádném termínu na dny:

pátek 12. dubna 2024 a pondělí 15. dubna 2024 pro čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia;

úterý 16. dubna 2024 a středu 17. dubna 2024 pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny pondělí 29. dubna 2024 a úterý 30. dubna 2024.

 

[1] Dostupné také on-line: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

...