Informace o zapojení školy do projektu „Start IN“

Publikováno: 25. 7. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Od 1. 9. 2019 je škola zapojena do nového edukačního projektu podpořeného ESIF, který realizuje Národní technické muzeum v období 2018 – 2021: „Start In“ (PDF) - Inkluze s Národním technickým muzeem – reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500, projekt zaměřený na podporu přípravy žáků ke vstupu na trh práce.

 

Smyslem aktivit projektu je popularizovat technické obory a řemesla na školách, pomoci žákům získávat konkrétní představu o náplni a požadavcích jednotlivých zaměstnání a současně podpořit rovný přístup ke vzdělávání. Do projektu je zapojeno 25 škol z celé ČR a více než 1 000 žáků.

Naší škole byly nabídnuty čtyři nové moderní vzdělávací programy s průřezovými tématy pod názvy Energie, Čas, Design a Stavitelství. První část každého programu je realizována v expozicích a prostorách NTM = v NTM na Letné, v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích a v železničním depozitáři NTM v Chomutově. Pro školní rok 2019/2020 si škola vybrala program Stavitelství (Plasy) a Energie, Design a Čas (Letná). Navazující část programu má podobu exkurzí ke konkrétním zaměstnavatelům.

Volba povolání: Exkurze NTM Praha Letná, edukační program ČAS/DESIGN/ ENERGIE (PDF), 9. roč., doprava byla proplacena realizátorem projektu NTM (= skupinová zpáteční jízdenka na vlak + lístky MHD). Realizováno: 22. 10. Program ČAS 9.A, 23. 10. Program DESIGN 9.B, 27. 11. Program ENERGIE 9.C