Dotkněte se inovací

Publikováno: 16. 7. 2020 Autor(ka): Vojtěch Šenkýř

Projekt DOTKNĚTE SE INOVACÍ v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurencespchopnost byl realizován v rámci individuálního projektu ostatního prioritní osy 7. 1. v oblasti podpory 1.3. Příjemcem dotace je BOXED, s.r.o, Velflíkova 4, Praha 6. Do projektu bylo zapojeno 50 partnerů s finančním příspěvkem.

logo OPVK

Projekt byl zahájen k 1. 9. 2014
Projekt byl úspěšně ukončen k 12. 9. 2015

Oznámení o výsledku veřejné zakázky „Výběr dodavatele dotykové výpočetní techniky" v rámci realizace projektu Dotkněte se inovací, CZ.1.07/1.3.00/51.0024 datum vyhlášení veřejné zakázky: 25. 11. 2014

Zveřejnění výsledku na portálu e-zakazky.cz

Zveřejnění výsledku na portálu op-vk.cz