Projekt z OP VVV - Výzva č. 02_16_022

Publikováno: 16. 7. 2020 Autor(ka): Vojtěch Šenkýř

„Šablony pro - ZŠ Lysá nad Labem“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001352
financovaný Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky.

logo OP VVV

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Termín realizace projektu:
1. 9. 2016 až 31. 8. 2018

Školou vybrané aktivity:

II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga základním školám.
II/2.1a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Čtenářská gramotnost
(počet aktivit: 7,00)
II/2.1b Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin_Matematická gramotnost
(počet aktivit: 6,00)
II/2.2c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Cizí jazyky
(počet aktivit: 1,00)
Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
(počet aktivit : 67,00)
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část.