Projekt z OP VVV - Výzva č. 02_18_063

Publikováno: 16. 7. 2020 Autor(ka): Vojtěch Šenkýř

Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 škola realizovala další dvouletý projekt OP VVV „Šablony II. pro - ZŠ Lysá nad Labem“, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008905, financovaný Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů a ze státního rozpočtu České republiky.

 

logo OP VVV

Anotace projektu:
Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Termín realizace projektu:
1. 9. 2018 až 31. 8. 2020

Školou vybrané a realizované aktivity:

2.II/2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga základním školám; úvazek 1,0 po celou dobu realizace projektu
(počet aktivit: 240,00)
2.II/5 Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ. Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - kariérového poradce základním školám; úvazek 0,1 po celou dobu realizace projektu
(počet aktivit: 24,00)
2.II/6a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin Čtenářská gramotnost
(počet aktivit: 4,00)
2.II/6b Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin Matematická gramotnost
(počet aktivit: 6,00)
2.II/6c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin Cizí jazyky
(počet aktivit: 16,00)
Cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
(počet aktivit: 9,00)
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část.