Externí školní psycholog

Publikováno: 20. 7. 2020 Autor(ka): Irena Jarešová

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

  1. Individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení.
  2. Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
  3. Prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení.
  4. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
  5. Konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí.