Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem ze dne 10. ledna 2018

Publikováno: 22. 7. 2020

Zápis z jednání Školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

ze dne 10. ledna 2018

 

Termín: 10. ledna 2018

Čas: 17:00 hod

Místo: učebna č. 101 budovy BH ZŠ

 

Přítomní:

PaedDr. Věra Bodnárová – členka ŠR za zřizovatele

Ota Balík – člen ŠR za zřizovatele

Eva Freibergová – členka ŠR za oprávněné osoby

Mgr. Petra Zenklová – členka ŠR za pedagogy

Bc. Petr Pokorný – člen ŠR za pedagogy

PaedDr. Irena Jarešová – ředitelka školy

 

Omluveni:

Jiřina Šimonková – členka ŠR za oprávněné osoby

 

Průběh jednání:

 1. Uvítání přítomných, zahájení
 2. Seznámení s programem schůze – program schválen bez připomínek (5 hlasů)
 3. Dokumenty předložené ředitelkou školy školské radě ke schválení:
 • Školní řád – informace ředitelky školy o nových bodech/doplnění stávajících bodů školního řádu, nové body a doplněný text bodů ŠŘ vychází zejména z dosavadní praxe a reagují na situace, které se v rámci 1. pololetí školního roku 2017/2018 řešily: zákaz používání elektronických cigaret v budovách školy, zákaz nosit do školy zábavní pyrotechniku (včetně bouchacích kuliček) a manipulovat s ní, povinnost žáků docházet do školy
  v takovém zdravotním stavu, aby neohrozili zdraví ostatních žáků a zaměstnanců školy, povinnost používat školní ICT v souladu s Provozním řádem učebny informatiky a zákaz používání ICT v ostatních učebnách bez dohledu pedagoga, právo pedagogických pracovníků přistoupit k opatření organizačního charakteru v případě, že se žák chová při vyučování způsobem, který znemožňuje nebo narušuje vzdělávání ostatních žáků – změny školního řádu byly po drobných úpravách jednomyslně schváleny (5 hlasů)
 1. Informace ředitelky školy o plánu akcí na 2. pololetí školního roku 2017/2018:
 • Lyžařský výcvikový kurz – – 20. 1. 2018, přihlášení žáci 8. ročníku
 • Plavání – pro žáky 4. a 5. ročníků (žáci 5. ročníku – 20 hodin, žáci 4. ročníku – 20 hodin v letošním školním roce, 20 ve školním roce 2018/2019), bazén Čelákovice
 • Den otevřených dveří – čtvrtek 22. 3. 2018 od 7:45 do 11:25
 • Zápis žáků do 1. ročníku školního roku 2018/2019 - úterý 3. dubna 2018
  od 13:30 do 17:00, středa 4. dubna 2018 od 13:30 do 15:00,
  dodatečný zápis v úterý 10. dubna 2018 od 13:00  na zápisy navazuje Školička pro budoucí prvňáčky (květen/červen 2018)
 • Předpokládané termíny ředitelského volna ve 2. pololetí: pondělí 30. 4. 2018, pondělí 7. 5. 2018, čtvrtek a pátek 28. a 29. 6. 2018
 1. Příští jednání školské rady je předběžně plánováno na konec srpna 2018, pokud nenastanou jiné okolnosti, které by vyžadovaly setkání v dřívějším termínu

 

Zapsala:

Mgr. Petra Zenklová ­

Za ŠR:

Bc. Petr Pokorný, předseda ŠR ­

Přiložené soubory ke stažení