Projekt EU peníze základním školám z programu OP VK

Publikováno: 16. 7. 2020 Autor(ka): Vojtěch Šenkýř

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk čerpá z tohoto programu finanční prostředky na zlepšení podmínek pro vzdělání. Jedná se o vybavení školy – modernizace a zkvalitnění ICT vybavení školy, zkvalitnění výuky běžných předmětů díky využití moderních ICT technologií, vybavení učeben multifunkčními žákovskými pracovišti pro výuku standardních předmětů pomocí ICT, zpřístupnění digitálního vzdělávacího obsahu on-line i off-line a podporu rozvoje odpovídajících kompetencí žáků a pedagogických pracovníků, vytvoření sad digitálních učebních materiálů pro využití ve výuce běžných předmětů (Čj, cizí jazyky, Ma, Př, Ch, Fy, Z, D apod.) a podporu vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Podporovanými oblastmi jsou: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo OPVK

Projekt byl zahájen k 1. 9. 2011
Projekt byl úspěšně ukončen k 28. 2. 2014

DUMy vytvořené v rámci projektu a zveřejněné na portálu DUMY.CZ

V průběhu měsíce dubna 2013 probíhá II. etapa instalace výpočetní techniky zakoupené v rámci projektu.