Zápis z mimořádného jednání Školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem ze dne 11. května 2020

Publikováno: 22. 7. 2020

Zápis z mimořádného jednání Školské rady při ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

ze dne 11. května 2020

Termín: 4. května – 11. května 2020, jednání probíhalo vzhledem k současným opatřením v ČR prostřednictvím elektronické komunikace

Průběh jednání:

  1. Všem členům ŠR byl předsedou Školské rady Bc. Petrem Pokorným dne 4. května 2020 e-mailem zaslán vedením školy vypracovaný dokument „Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020“, který vzhledem k uzavření škol v ČR (usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 201, vyhlášeno pod č. 74/2020 Sb.) upravuje způsob hodnocení žáků na konci školního roku 2019/2020.
  2. Seznámení se s výše zmíněným dokumentem, možné připomínky prostřednictvím elektronické komunikace skrze předsedu ŠR do pondělí 11. května 2020.
  3. Školská rada na základě vzájemné elektronické komunikace schválila bez připomínek ředitelkou školy předkládaný dokument „Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020“ podle § 168' odst. 1 písmo b), c) školského zákona:

Souhlasí:

  • Věra Bodnárová – členka ŠR za zřizovatele
  • Petra Zenklová – členka ŠR za pedagogy
  • Petr Pokorný – člen ŠR za pedagogy
  • Eva Freibergová – členka ŠR za oprávněné osoby

Nevyjádřili se:

  • Jiřina Šimonková – členka ŠR za oprávněné osoby
  • Ota Balík – člen ŠR za zřizovatele
  1. Předseda ŠR informoval ředitelku školy PaedDr. Irenu Jarešovou o výsledku jednání ŠR a vypracoval zápis o projednání výše zmíněného dokumentu.

 

Zapsala:

Mgr. Petra Zenklová ­­

Za ŠR:

Bc. Petr Pokorný, předseda ŠR ­

Přiložené soubory ke stažení