I. stupeň - Masopustní týden

Publikováno: 19. 2. 2023 Autor(ka): Karolína Salačová

Projekty ve škole nás baví. Paní učitelky vždy připraví něco zajímavého, zpestřují výuku daným tématem. V týdnu od 13. do 17. 2. byl tématem MASOPUST.

 

I. stupeň - Masopustní týden

Celý týden si paní učitelky připravovaly pro své žáky zajímavé úkoly s masopustní tématikou. V českém jazyce se učili básničky, říkanky a tvořili rýmy, seznamovali s pranostikami. V prvouce a vlastivědě vysvětlovali, co je masopust, s čím je spojený. Naslouchali, tvořili a prezentovali.

Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech se připravovali na masopustní průvod.

Ten se konal v pátek. Před školou se po půl desáté shromáždily všechny třídy I. stupně naší školy. Průvod zahájila velitelka hasičů paní učitelka Jana Pítová a odzvonil žák 5. ročníku v masce pana školníka. V čele každé třídy šla paní učitelka nebo pan učitel - všichni řádně maskovaní. Skupinu více než 200 žáků doprovázely i paní asistentky, které se mezi dětmi v maskách také ztrácely. Fotodokumentaci zajišťovali někteří rodiče, kteří se přišli na náš průvod podívat.

Celou cestu nás podporovali kolemjdoucí, zaměstnanci základní umělecké školy, městského úřadu, obchodů na náměstí i v přilehlých uličkách. Největší podpory se nám dostalo na "Růžovce", tedy budově II. stupně. Naši starší spolužáci dětem mávali a tleskali. Patří jim za to naše poděkování. A to náleží také řidičům, kteří s námi měli trpělivost při přecházení vozovky.

Masopustní průvod se zkrátka vydařil stejně jako vloni. Po návratu před školu jsme se hromadně s masopustem rozloučili. Někteří odložili své masky až pozdě odpoledne, aby jim vydrželi na příští rok. Maminky a babičky (možná i tatínkové a tetičky) si s nimi daly velikou práci. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zúčastněným a výše jmenovaným. A hlavně dětem, které byly úžasné a nadšené. To nám dává energii do další práce.

 

(Další fotografie naleznete ve fotogaleriích jednotlivých tříd.)