2.A - Matematika

Publikováno: 12. 1. 2022 Autor(ka): Petra Kuželová

V hodinách matematiky procvičujeme analogický (ciferníkový) a digitální čas. Nastavujeme čas na papírových hodinách podle digitálního času, který napíše na tabuli jeden z žáků. Pak děláme společnou kontrolu. V geometrii se učíme správně držet pravítko a rýsovat úsečky, které umíme popisovat velkými tiskacími písmeny. Učíme se písemně sčítat a odčítat, dbáme na zapisování jednotlivých řádků pod sebe. Čas si najdeme i na hru: Početní člověče nezlob se.