2.A - Práce v týmech

Publikováno: 27. 9. 2021 Autor(ka): Petra Kuželová

Naši druháčci hrají ve skupinách různé didaktické hry. Např. skládají slova ze zadaných písmen. Písmena si napíší na jednotlivé lístečky, aby s nimi mohli manipulovat. Ve skupině si domluví jednoho zapisovatele, kterému všichni ze skupiny říkají svá slova. Po určité době postupně týmy svá slova prezentují. Vyhrává skupina s nejvíce vytvořenými slovy. Další oblíbená hra je psaný fotbal.