2.A - Slovní druhy

Publikováno: 22. 5. 2022 Autor(ka): Petra Kuželová

V českém jazyce se seznamujeme se slovními druhy. Již umíme poznat podstatná jména, slovesa a předložky. Formou her upevňujeme probrané učivo.