Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině od 1. 9. 2024

Publikováno: 6. 5. 2024 Autor(ka): Irena Jarešová

 

Výpis z usnesení ze schůze Rady města Lysá nad Labem dne 22. 4. 2024

 

Usnesení č. 279

 

 Rada města Lysá nad Labem

II. stanovuje

 

ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále ve smyslu § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 

výši měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol zřizovaných městem Lysá nad Labem 200 Kč, s platností od 01. 09. 2024.

(tj. 2 000,00 Kč/školní rok/dítě)

 

 

PaedDr. Irena Jarešová

ředitelka školy