2.A - Jaro

Publikováno: 1. 4. 2022

V hodinách prvouky jsme pozorovali a zaznamenali teplotu na jaře ve stupních Celsia. Četli jsme si jarní pranostiky a vysvětlovali jejich význam. Uvědomili jsme si změny délky dne i noci v různých obdobích. Prohlíželi si v učebnici skupiny tažných ptáků, jarních rostlin a pojmenovali je. Důležité bylo pozorování jarní přírody v terénu. Žáci měli za úkol ve skupinách napsat či nakrestit, co se jim vybaví na téma JARO.