2.A - Zábavná geometrie

Publikováno: 23. 4. 2022

V hodině geometrie jsme procvičovali rýsování přímek, úseček, zaznamenávali zadané body, které leží či neleží na přímkách. Také jsme si představili prostředí geobordu, v němž děti získávají mnoho zkušeností s geometrickými tvary, jejich vlastnostmi a vztahy mezi nimi. Žáci pomocí gumiček tvořili na geobordech různé tvary, které pak představili ostatním. Každý potom prezentoval, kolik geometrických tvarů použil při své tvorbě.