Den Země

Publikováno: 29. 4. 2024 Autor(ka): Petra Kubalová

V pátek 26. 4. 2024 se také naše škola zapojila do akce zvané Den Země. Jedná se o celosvětovou událost, která připomíná a propaguje ochranu životního prostředí. Poprvé došlo k takové připomínce v roce 1970. 

Den Země

 

Letos se akce zúčastnil celý druhý stupeň a třídy 5.A, 5.B. 

Hlavní organizátorkou byla paní učitelka Petra Kubalová.  

S organizací na stanovištích pomáhali paní učitelky B. Sedlářová, J. Píchová a V. Mazánková, pan učitel P. Špringr a paní asistentka pedagoga L. Havěrníková, dále téměř všichni žáci 9. ročníků, za což vám všem patří velké díky. 

Trasu vytyčil pan učitel P. Bäumelt, moc děkujeme. 

Jednotlivé třídy začínaly společně ve svých třídách se svými učiteli a asistenty pedagoga s tím, že v jejich doprovodu přišli všichni postupně k Černým vratům.  

Zde začínala značená trasa. Žáci se rozdělili na čtyř až pětičlenné skupinky, které startovaly po dvou minutách.  

Před startem dostali soutěžící kartičku. Na tu dostávali soutěžící body za své znalosti v průběhu soutěže. 

Důležitá nebyla rychlost ale spíše pečlivost, vědomosti a dovednosti našich žáků. 

Na účastníky čekalo celkem sedm stanovišť.  

V cíli odevzdali kartičky s body a čekali na ostatní soupeře - kamarády. 

A jaké úkoly čekaly na naše závodníky? 

Poznávali rostliny, stromy a živočichy. Dále se snažili vzpomenout si na základy první pomoci a popsat, co vědí o třídění odpadů. Snažili se uspět při určování světových stran a poznávání turistických značek. Hovořili o globálních problémech a Desateru EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta). 

Podle radostných tváří žáků, kteří dorazili do cíle, bylo jasné, že si soutěž užili. 

A to je největší odměna pro organizátory. 

Naše fotky mluví za vše. 

 

Těšíme se na další ročník! 

 

Za organizátory zapsala Petra Kubalová