5.A, 5.B - Dopravní soutěž v Milovicích

Publikováno: 12. 10. 2023 Autor(ka): Markéta Vostruhová

V úterý 10. 10. 2023 reprezentovaly naši školu dva čtyřčlenné týmy páťáků na dopravní soutěži v Milovicích.
Součástí byla jízda na motokáře na týmový pohon, jízda zručnosti na kole, běh do školní jurty a vyplnění krátkého dopravního testu. Výkony jednotlivých členů týmu paní učitelky měřily na stopkách, za nesprávné odpovědi přičetly trestné body a časy všech členů týmu sečetly.
Z dvanácti zúčastněných družstev jsme obsadili velmi pěkné desáté a ještě hezčí čtvrté místo.
Chválíme děti za jejich nasazení a výkon!

A děkujeme ZŠ TGM Milovice za organizaci v rámci projektu MILYKOČA - spolupráce okolních základních škol.