7.A - Výlet ke sv. Václavovi

Publikováno: 9. 10. 2021 Autor(ka): Pavel Špringr

27. 9. 2021 jsme si přpomněli život sv. Václava. Z legend o svatých víme, že jejich život byl většinou ukončen mučednickou smrtí. Snažili jsme se tedy alespoň trochu přiblížit jeho osudu a vydali jsme se na strastiplnou cestu (15 km) ke kapličce sv. Václava.